02mai/19

Priiusepäeva tähistamine

Ajarännak

Eesti I üldlaulupidu 1869

Priiusepäeva tähistamine

Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel

4. mail kell 16.00

rongkäik Eesti Põllumajandusmuuseumi peanäituse maja juurest

05mai/18

Haaslava Meestelaulupäev

Haaslava 39. meestelaulupäev algab kell 16 rongkäiguga Priiuse Seltsimajast laululavale. Järgneb kontsert Kurepalu laululaval.
Osavõtt kõigile prii.

Kohtumiseni 20. mail Kurepalus.